در اين پست قصد دارم طريقه صحيح رفرنس دهي و روش نگارش پی نوشت ها و منابع را نشان دهم .

 فهرست منابع:

 

فهرست منابع نمایانگر استفاده نویسنده از کتابها و اثاری است که مقاله یا کتاب با استناد به انها نوشته شده است. در این قسمت تمام مشخصات کتاب نوشته می شود.

مقاله فارسي:

نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان،عنوان مقاله، نام مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه

مقاله انگليســي:

 نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، عنوان كامل مقاله، نام كوتاه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله، شماره صفحه

كتاب:

نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان، عنوان كتاب، شماره چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، سال انتشار، شماره صفحه

فصلي از كتاب:

نام خانوادگي و نام نويسنده فصل، عنوان فصل، نام خانوادگي و نام نويسندگان كتاب، عنوان كتاب، شمـــــاره چـــاپ، محل چاپ، ناشر، ســــال انتشار ، شماره صفحه

مقالاتی که فاقد منبع نویسی در متن هستند به لحاظ علمی از ارزش چندانی بر خودار نمی باشند.

*منبع نویسی در متن عموماً به شکل زیر انجام می شود:

(نام ونام خانوادگی مولف اثر، تاریخ انتشار، شماره صفحه ای که مطالب از آن استخراج شده)

مثال:

 *شرح کامل مشخصات نویسنده در فهرست منابع ذکر می شود.

بحث و نتیجه گیری: در این بخش ابتدا محقق به بیان سوالات پژوهش پرداخته و سپس هر یک را با عنایت به مطالبی که از منابع اطلاعاتی (کتاب.مجله.و...) به دست آورده پاسخ
 می دهد. محقق می تواند استنباط های شخصی خود را در این بخش ارائه نماید.

پی نوشت ها: کلیه کلمات خارجی ( نام افراد و واژگان تخصصی) پس از بحث و نتیجه گیری ، تحت عنوان پی نوشت ها می آیند. همچنین می توان توضیحات اضافی مربوط به متن اصلی را در بخش پی نوشت ها ارائه نمود.

فهرست منابع: منابع مورد استفاده محقق (که در متن مقاله به آنها اشاره شده) به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده ارائه می شوند و نام کتب و مجلات بایستی بزرگتر و پررنگ تر باشد .

الف) کتاب

با یک نویسنده

 پی نوشت:  یداله ثمره ، آواشناسی زبان فارسی (تهران: مرکز نشر دانشگاهی ، 1364) ، ص 27 0                            

 منبع:     ثمره ، یداله. آواشناسی زبان فارسی . تهران: مرکز نشر دانشگاهی ، 1364 0 

با دو نویسنده

 پی نوشت:  حسن تقوی و احمد فیروزنیا ، ریاضیات تجربی(تهران: فردوس ، 1365) ، ص9.

 منبع:   تقوی ، حسن ؛ فیروزنیا ، احمد . ریاضیات تجربی . فردوس ، 1365.

با سه نویسنده

 پی نوشت:    منوچهر قارونی ، جواد حوش زبان  و زهرا اردهالی ، بیماریهای ایسمسک قلب (تهران: مرکز نشر دانشگاهی،1365) ، ص 101.

منبع:    قارونی ، منوچهر؛ خوش زبان ، جواد و اردهالی ، زهرا . بیماریهای ایسمیک قلب . تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1365.

­4) با بیش از سه نویسنده

پی نوشت:  ابوالحسن فرهودی و دیگران  ، بیماریهای نقص ایمنی : تشخیص و درمان (تهران: علمی ، 1365) ، ص 95.

 منبع:    فرهودی ، ابوالحسن  و دیگران . بیماریهای نقص ایمنی: تشخیص و درمان. تهران: علمی، 1365.

5) بدون نویسنده

پی نوشت:  اطلس تشریح بدن انسان(تهران: شرکت جغرافیایی وکارتوگرافی ایران ، 1365) ، ص 7 .

منبع:      اطلس تشریح بدن انسان. تهران: شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران ،  1365 .

6) ترجمه یک اثر

پی نوشت:  یوجین ویل ، فن سناریو نویسی ، ترجمه پرویز دوائی ( [تهران] : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی، 1365) ، ص 74.

منبع:  ویل ، یوجین . فن سناریونویسی . ترجمه پرویز دوائی . [تهران] : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی ،  1365 .

7) چاپ های بعدی کتاب

پی نوشت: سیروس عظیمی ، اصول روانشناسی عمومی (تهران : دهخدا ، 1348 ، چاپ نهم 1366)، ص 95.

منبع:  عظیمی ، سیروس . اصول روانشناسی عمومی . تهران : دهخدا ، 1348 ، چاپ نهم 1366 .

 * در صورتی که پژوهشگر از مجلات علمی در پژوهش استفادهکرده باشد لازم است شماره مجله و دوره آن را به همراه صفحاتی که به مقاله مورد نظر مربوط می شود به شرح ذیر ذکر نماید.

ب) مجله

1) مقاله مجله دارای مؤلف

پی نوشت:   نسرین دخت عماد خراسانی ، " نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزی ایران"، زیتون ، 88 (فروردین 1368) : 19.

منبع:   عماد خراسانی ، نسریندخت . " نقش کتابخانه در خدمت به توسعه کشاورزی ایران". زیتون .88 . فروردین1368 : 18- 19 ، 49 .

2) مقاله مجله بدون مولف

پی نوشت:  " بی اختیاری در ادرار بزرگسالان و اطفال" ، پزشک خانواده ، 23  ( اردیبهشت 1361) :6 .

منبع:  " بی اختیاری در ادرار بزرگسالان و اطفال" . پزشک خانواده . 23 اردیبهشت 1361 : 6- 7 .

 به منظور آشنایی بیشتر با چگونگی منبع نویسی می توانند از کتاب « روش تهیه پژوهشنامه » نوشته دکتر علی اکبر سیف استفاده نمایند.

 چند نکته مهم:

- برای انتخاب موضوع پژوهش با کارشناسان رشته مربوط مشورت نمایید.

- مشورت با کسانی که سابقه فعالیت پژوهشی دارند نیز در افزایش کیفیت مقاله مؤثر خواهد بود.

- در نگارش متن پژوهشی به هیچ عنوان از عبارت رایج در روزنامه ها (ژورنالیستی) و متون انشایی (مانند نثر ادبی) استفاده نمی شود.

منبع : حری، عباس . آئین نگارش علمی. تهران : دبیر خانه هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور ، چاپ دوم ،1380 .

 

نوشته شده توسط نیک بخت _ حیدری در سه شنبه ششم آذر ۱۳۸۶ ساعت 9:1 | لینک ثابت |
 
offshore
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar